Sélection de ressources
sur les langues étrangères
Apprendre le Français / aan Frans spreken leren
     

 
Notre sélection d'ouvrages pour apprendre à parler Français pour les Néerlandais

 

Taalpocket Frans (en néerlandais)
de Guides de Poche Assimil

Présentation de l'éditeur
Bij dit boekje ligt de nadruk vooral op het praten. Het is bedoeld voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in perfecte kennis en beheersing van de taal, maar die het Frans in zoverre willen beheersen, dat ze het verstaan en verstaan worden. De taalpocket bestaat uit drie delen: grammatica, conversatie en een dubbele woordenlijst.

 


Frans in de praktijk (1 livre + coffret de 4 CD) (en néerlandais)
de Assimil - Collection Perfectionnement

Présentation de l'éditeur
Dit boek is bestemd voor iedereen die aan het einde is gekomen van Het nieuwe Frans zonder moeite of die over een goede doorsnee kennis van de taal beschikt. Het is een diepere studie van al de kleine details die het verschil uitmaken tussen zich in het Frans uitdrukken en instinctief de taal aanvoelen.
Gebonden - 70 lessen - 350 blz. 4 cd's - 3.00 uur opname.


 


Frans in de praktijk (en néerlandais)
de Assimil - Collection Perfectionnement

Présentation de l'éditeur
Dit boek is bestemd voor iedereen die aan het einde is gekomen van Het nieuwe Frans zonder moeite of die over een goede doorsnee kennis van de taal beschikt. Het is een diepere studie van al de kleine details die het verschil uitmaken tussen zich in het Frans uitdrukken en instinctief de taal aanvoelen.
Gebonden - 70 lessen - 350 blz.


 


Frans in de praktijk (1 livre + coffret de 4 cassettes) (en néerlandais)
de Assimil - Collection Perfectionnement

Présentation de l'éditeur
Dit boek is bestemd voor iedereen die aan het einde is gekomen van Het nieuwe Frans zonder moeite of die over een goede doorsnee kennis van de taal beschikt. Het is een diepere studie van al de kleine details die het verschil uitmaken tussen zich in het Frans uitdrukken en instinctief de taal aanvoelen.
Gebonden - 70 lessen - 350 blz 4 cassettes - 3.00 uur opname.Taalpocket Frans zonder taboe (en néerlandais)
de Guides de Poche Assimil

Présentation de l'éditeur
Argot maakt deel uit van het cultureel patrimonium van iedere Fransman. Het "gewone" Frans is doorspekt van deze typisch volkse woordenschat, die iedereen verstaat en die door heel wat mensen wordt gebruikt in de dagelijkse omgang.

 


Frans (en néerlandais)
de Assimil Collection Sans Peine

Présentation de l'éditeur
Frans is in meer dan één opzicht een "levende" taal, dat niet alleen in meer dan 30 landen gesproken wordt maar ook veel gebruikt wordt in de diplomatie, wetenschappen, kunst, mode... en is eveneens een officiële taal bij tal van belangrijke organisaties. De originele tekst van het boek werd in die mate herzien dat wijzigingen in gebruik, woordenschat en sociale omstandigheden nu gereflecteerd worden. De gesprekken zijn geschreven "met het oor" en even natuurlijk als een taalmethode ze kan maken. Ze zijn gebaseerd op dagelijks taalgebruik, informele stijl en woordenschat welke degene die Frankrijk of een Franstalig land bezoekt heel de tijd te horen krijgt.
Beginners - Opfriscursus.
1 Boek - 113 lessen -654 blz.


 


Frans (1 livre + coffret de 4 cassettes) (en néerlandais)
de Assimil Collection Sans Peine

Présentation de l'éditeur
Frans is in meer dan één opzicht een "levende" taal, dat niet alleen in meer dan 30 landen gesproken wordt maar ook veel gebruikt wordt in de diplomatie, wetenschappen, kunst, mode... en is eveneens een officiële taal bij tal van belangrijke organisaties. De originele tekst van het boek werd in die mate herzien dat wijzigingen in gebruik, woordenschat en sociale omstandigheden nu gereflecteerd worden. De gesprekken zijn geschreven "met het oor" en even natuurlijk als een taalmethode ze kan maken. Ze zijn gebaseerd op dagelijks taalgebruik, informele stijl en woordenschat welke degene die Frankrijk of een Franstalig land bezoekt heel de tijd te horen krijgt.
Beginners - Opfriscursus.
1 Boek - 113 lessen -654 blz - 4 cassettes - 3.10 uur opname.


 


Frans zonder moeite (1 livre + coffret de 4 cassettes)
de Assimil Collection Sans Peine

Présentation de l'éditeur
Frans is in meer dan één opzicht een "levende" taal, dat niet alleen in meer dan 30 landen gesproken wordt maar ook veel gebruikt wordt in de diplomatie, wetenschappen, kunst, mode... en is eveneens een officiële taal bij tal van belangrijke organisaties. De originele tekst van het boek werd in die mate herzien dat wijzigingen in gebruik, woordenschat en sociale omstandigheden nu gereflecteerd worden. De gesprekken zijn geschreven "met het oor" en even natuurlijk als een taalmethode ze kan maken. Ze zijn gebaseerd op dagelijks taalgebruik, informele stijl en woordenschat welke degene die Frankrijk of een Franstalig land bezoekt heel de tijd te horen krijgt.
Beginners - Opfriscursus.
1 Boek - 113 lessen -654 blz - 4 CD - 3.10 uur opname.


 


Het Nieuwe Frans zonder moeite (1 livre + coffret de 3 CD) (en néerlandais)
de Assimil - Collection Sans Peine

Quatrième de couverture
Vandaag investeert u in een taalstudie-methode en u verwacht ervan dat ze u toelaat snel en doeltreffend een taal te leren. Zo hebt u alle troeven in handen om een succesvolle studie in de beste condities te volbrengen. Miljoenen "assimilisten" getuigen hiervan ! Zonder overbodige gadgets alle dagen een half uurtje ontspannen studeren, en u leert Frans op dezelfde manier als u destijds als kind Nederlands hebt leren spreken.
Deze studie van het Frans gebeurt in 2 fasen :
- Gedurende de passieve fase herhaalt u gewoon wat u hoort en leest. Uw begripsvermogen zal geleidelijk groeien.
- Tijdens de actieve fase, die op natuurlijke wijze volgt, begint u tot uw volle tevredenheid zelf zinnen te bouwen en maakt u steeds meer vorderingen.
Frans assimileren vergt ongeveer 5 maanden, maar na een maand of twee zult u zich reeds behoorlijk in het Frans kunnen uitdrukken ! Wij stellen u een ernstige studie voor, bestemd voor mensen zoals u, die echt een vreemde taal willen leren. Het bereikte niveau is dat van dagelijkse omgangstaal in levend, nuttig en actueel Frans.
De geluidsopnamen (compact discs) in dit koffertje werden nauwkeurig en in een progressief tempo gerealiseerd door professionelen. Ze bevatten de volledige Franse lesteksten en oefeningen van het boek.


 


Het Nieuwe Frans zonder moeite (1 livre + coffret de 3 cassettes)
de Assimil - Collection Sans Peine 


Het Nieuwe Frans zonder moeite (en néerlandais)
de Assimil - Collection Sans Peine 


 

 

Pour nous contacter : c'est ici